شماره شناسائی پلاک خودرو

نام استان

کد پلاک

نام استان

کد پلاک

اذربایجان شرقی

۳۵-۲۵-۱۵

فارس

۶۳-۷۳-۸۳-۹۳

اذربایجان غربی

۱۷-۲۷-۳۷

قم

۱۶-۲۶-۳۶

اصفهان

۱۳-۲۳-۴۳-۵۳

قزوین

۷۹-۸۹

اردبیل

۹۱

کرمان

۴۵-۶۵-۷۵

ایلام

۹۸

کرمانشاه

۱۹-۲۹-۳۹

بوشهر

۴۸-۵۸-۶۸

کردستان

۵۱-۶۱

تهران

۱۱-۲۲-۳۳-۶۸-۳۰

کهکیلویه و بویر احمد

۴۹

تهران

۲۱-۷۸-۶۶-۵۵-۲۰

گیلان

۴۶-۵۶-۷۶

تهران

۴۴-۷۷-۸۸-۹۹-۱۰

گلستان

۵۹-۶۹

تهران

۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰

لرستان

۳۱-۴۱

چهارمحال بختیاری

۸۱-۷۱

مازندران

۹۲-۸۲-۷۲-۶۲

خراسان

۱۲-۳۲-۴۲-۵۲

مرکزی

۶۷-۵۷-۴۷

خوزستان

۱۴-۲۴-۳۴

همدان

۳۸-۲۸-۱۸

زنجان

۹۷-۸۷

هرمزگان

۸۴-۹۴

سمنان

۸۶-۹۶

یزد

۵۴-۶۴-۷۴

سیستان و بلوچستان

۸۵-۹۵

 

 
/ 0 نظر / 43 بازدید